BIP Sejny

Idź do spisu treści

Menu główne

Sposoby załatwinnia spraw

W celu uzyskania podstawowych informacji należy zgłosić się lub zatelefonować do sekretariatu przedszkola. Na bieżąco w godzinach dyżuru można uzyskać poradę od pedagoga, dyrektora, wychowawców, nauczycieli . Wszystkie sprawy załatwiamy w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie.

Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością ich zgłaszania.
Zgłaszanie spraw do załatwienia:
- za pomocą
email: przedszkolemiejskie1.sejny@op.pl
- telefonicznie:  
(87)5162090
- osobiście w godzinach otwarcia.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego